ACTIVITIES

“Many activities and team play participation will give you a training that will prove invaluable later on in life.” – Walter Annenberg


Agenda Cursului ”Traducere Consecutivă și scrisă cu specific juridic”


Curs de instruire pentru traducători / interpreți, axat pe aspecte din domeniul juridic!

Şcoala Traducătorului Profesionist, organizată în anul curent de Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova) în parteneriat cu Uniunea Traducătorilor Autorizaţi (UTA), vă propune un curs de instruire pentru traducători, axat pe aspecte din domeniul juridic.


Adunarea celor mai activi membri ai Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.)

La 27 februarie curent a avut loc adunarea celor mai activi membri ai Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în cadrul căreia a fost reales Consiliul de Administrare (CA) al acesteia. Prin votul majorității, Dna Inesa Foltea a fost...


Masă rotundă

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Republica Moldova (U.T.A.), a cărei misiune esențială este promovarea profesionalismului și a calității în traducere și apărarea intereselor membrilor săi, este...


Impozitarea muncii prestate de traducătorii și interpreții autorizați: aspecte constrângătoare ale legislației actuale

În scopul elucidării incongruențelor între legislația actuală în domeniul traducerii și realitatea cu care se confruntă traducătorii în exercitarea activității lor profesionale, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) a lansat...


Traduceri / interpretări autorizate: activitate, contabilizare, raportare fiscală - legislație și realitate.

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) a dat start unui șir de întruniri care vizează atat instruirile continui a traducătorilor și interpreților din Republica Moldova cat și apararea drepturilor și obligațiilor celor care practică o meserie nobilă fiind mesageri ai comunicării naționale și internaționale.


Poziția Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova

față de Proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de autorizare a traducătorilor și/sau interpreților, elaborat de Ministerul Justiției al RM în vederea modificării Legii nr. 264 din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției.


Respectarea normei standard în comunicare. Dificultăți de traducere și aplicații practice în limbajul dreptului și limbajul economic.

Motto:“Qualified Translators in the multilingualism world and of the dialogue between cultures”


Traducerea literară între teorie și practică

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în colaborare cu Facultatea de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM), are deosebita plăcere de a...


Traducători calificați în universal multilingvismului și al dialogului între culturi

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova, celebrând un an de la fondare și înregistrare la Ministerul de Justiție din Republica Moldova, a organizat la 13 aprilie 2011, ora 18.00, în incinta Universității de Stat din Moldova - Atelierul științifico-practic cu genericul...


Cursul de perfecționare pentru traducători și interpreți autorizați de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova

În legătură cu faptul că Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) lansează și organizează, în perioada 26-30 mai 2010...


Jurislingvistul și juristrăducătorul: orientări și strategii moderne în contextul plurilingvismului

Cu prilejul Zilei internaționale a traducătorului, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în colaborare cu Facultatea Limbi Străine și Științe ale Comunicării a Universității Libere Internaționale...


U.T.A la 9 luni de activitate: TOTALIZĂRI, PERSPECTIVE, NOI COLABORĂRI.

Joi, 23 decembrie 2010, membrii Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova s-au întrunit într-o ședință de totalizare pentru a face bilanțul activităților...