Traduceri / interpretări autorizate: activitate, contabilizare, raportare fiscală - legislație și realitate.

Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) a dat start unui șir de întruniri care vizează atat instruirile continui a traducătorilor și interpreților din Republica Moldova cat și apararea drepturilor și obligațiilor celor care practică o meserie nobilă fiind mesageri ai comunicării naționale și internaționale.

La masa rotunda din data de 23.02.2017, organizată la inițiativa Uniunii Traducătorilor Autorizați au participat activ: reprezentanți ai Ministerului Finațelor, Olga Golban, Șef Direcția Metodologia Impozitelor Directe și Impozitare Internațională, Serviciul Fiscal de Stat, și reprezentanți ai Ministerul Justiției al R.M.: Ina Chetrean, șef Serviciul interpreti, traducatori si administratori autorizati, Garabadjiu Anatolii, specialist superior, Serviciul interpreti, traducatori si administratori autorizati, Directia profesii si servicii juridice traducători/interpreți autorizați.
Traducătorii / interpreții fiind foarte cointeresați și afectați de această modificare a legislației, deoarece prin modificarea Legii nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor ce-și desfășoară activitatea în sectorul justiției, astfel plasand traducătorii/interpreții în aceeași categorie cu avocații, notarii, executorii judecătoreși ceia ce este total neechitabil cand ne referim la impozitarea de 18%, deoarece veniturile traducătorilor/interpreților sunt net inferioare celor numiți mai sus.
La dezbaterile anunțate au fost explicate unele aspecte referitor la problemele traducătorilor/interpreților de catre doamna Olga Golban, dar în același timp reprezentanții Ministerului Finanțelor au admis că sunt multe incoerențe în legislația în vigoare, astfel prestarea serviciilor de traducere/interpretare de către traducători/înterpreți autorizați ca persoane fizice, liber profesioniști și în același timo administrarea afacerii printr-o “contabilitate simplă” precum persoanele juridice ce activează pe teritoriul Republicii Moldova este inaccesibilă din punct de vedere legal.
În urma discuțiilor s-a convenit de a iniția o colaborare între Misterul Finanțelor, Ministrul Justiției și traducătorii/interpreții autorizați cu suportul Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova pentru găsirea soluțiilor, unui mecanizm de activitate și raportare finaciară care să corespundă atat realității cat și legislației în vigoare.
U.T.A. va iniția un Demers ce tine de următoarele întrebări stringente:
- Care este statutul traducătorului/ interpretului autorizat, persoană fizică liber profesionist sau persoană juridică?
- Impozitarea mult prea mare de 18% a venitului încasat de traducătorii autorizați ce activează în domeniul juridic; avand un venit foarte modest în comparație cu efortul și abilitățile, competențele foarte înalte, care necesită prestarea acestor servicii;
- Aceste 18% se calculează din venitul operational total sau venit total minus cheltuielile pentru efectuarea traducerilor/interpretărilor.
- Specificarea listei de cheltuieli deductibile și non-deductibile pentru traducătorul /interpretul autorizat considerate de către Inspectoratul Fiscal, conform art 24-32 Cod Fiscal, dacă traducătorii/interpreții auorizați, persoane fizice, liber profesioniști lucrează de la domiciliu, cheltuielile personale de lumină, telefon, apa, internet, căldură și alte utilități folosite pentru prestarea serviciilor de traducere sunt considerate cheltuieli deductibile ca în cazul persoanelor juridice ce dețin oficiu? Daca da, atunci care ar fi formula de calculare a lor din tariful total?
- Declarația pe venit anuală, formatul și modalitatea de completare a declarației.
- Modalitatea de plată trimestrială a impozitului de către traducător/interpret în calitate de persoană fizică, liber profesionist.
- Metodologia implementării serviciilor fiscale electronice și cea de prezentare a rapoartelor în versiune electronică.
- Necesitatea eliberării unui bon fiscal de prestare a serviciilor de traducere și contabilizarea responsabilă a acțiunilor întreprinse. Să fie recunoscut și acceptat acest bon fiscal de contabilitatea persoanelor juridice din RM.
- Contractul de prestari servicii de traducere/interpretare este recunoscut ca document fiscal pentru contabilitate. Poate fi luat la cheltuieli de catre persoanele juridice?
- Aplicarea sau non-aplicarea taxelor locale prevăzute de Codul Fiscal ș.a.

Uniunea traducătorilor Autorizați va monitoriza și participa activ la elucidarea acestor subiecte, chiar dacă vor fi soluționate în mod consecutiv. Vom organiza seminare și dezbateri periodice pentru o eficacitate mai înaltă a rezultatelor.

Cu respect,

UNIUNEA TRADUCATORILOR AUTORIZATI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul de administrare UTA
Chisinau, MD-2025, str. Puskin 37, tel. / fax: (373 22) 210288
uta.moldova@gmail.com


Comments