Cursul de perfecționare pentru traducători și interpreți autorizați de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova

În legătură cu faptul că Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) lansează și organizează, în perioada 26-30 mai 2010...

În legătură cu faptul că Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.) lansează și organizează, în perioada 26-30 mai 2010, Cursul de perfecționare pentru traducători și interpreți autorizați de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, cu genericul „Diversitatea traducerilor juridice scrise și orale în contextul UE”, Consiliul de Administrare U.T.A. își manifestă interesul și curiozitatea novatoare de participare la Cursurile de instruire "Uniunea Europeană în 24 ore".


Comments